Detexblox

קטגוריה:

תיאור

בלוקים עם פיתיון למכרסמים, ללא רעל לצורך ניטור בלבד במקומות שאסור להכניס רעלים, מאפשר ניטור ולעיתים גם מציאת דרכי חדירה למבנה.