נורות רגילות

תיאור

נורות רגילות (תוצרת סין) – נורות 15w , מיוחדות למשיכת חרקים מעופפים בעלי אורך גל אולטרא סגול (התחום הנראה ע"י חרקים). הנורות אינן מוגנות שבר ואינן מתאימות במקומות רגישים כגון בתי חולים, ייצור והגשת מזון, מעבדות וכד'. הוראות יצרן ממליצות להחליף נורות אחת לשנה לצורך משיכה אפקטיבית. סימן זיהוי ללא טבעת כסופה/אדומה בהיקף הנורה.